Ubezpieczenie GAP

 

Ubezpieczenie GAP – rozszerzenie polisy AC przeznaczone dla osób, które kupują samochód na kredyt lub w ramach leasingu. Kupując samochód na kredyt lub w leasingu, obok ubezpieczenia OC, zwykle należy zawrzeć polisę AC. Pakiet OC/AC  Taki zestaw ubezpieczeń wcale nie daje jednak gwarancji , że w razie kradzieży czy wystąpienia szkody całkowitej, nie będzie trzeba dopłacić do kredytu czy leasingu. Pewność daje dopiero posiadanie dodatkowej ochrony GAP.

Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości auta. Posiadając dodatkowe ubezpieczenie GAP właściciel auta otrzyma odszkodowanie z dwóch polis: AC i GAP.

Występuje kilka rodzajów ubezpieczeń GAP:

  • fakturowy – w największym stopniu chroni właściciela auta. W momencie szkody ubezpieczyciel wypłaca właścicielowi auta różnicę pomiędzy kwotą na fakturze a wartością pojazdu w momencie kradzieży czy wypadku
  • finansowy – opcja zwykle tańsza. W tym wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca różnicę pomiędzy pozostałą kwotą do spłaty a wartością odszkodowania z AC
  • indeksowy – ubezpieczyciel wypłaca właścicielowi samochodu określoną w procentach wartość pojazdu
  • GAP Casco – gwarantuje wypłatę w wysokości różnicy pomiędzy wysokością odszkodowania z tytułu AC lub OC a sumą ubezpieczenia zawartą w umowie.

[/su_column]

[/su_row]


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów