Komunikacyjne OC


UBEZPIECZENIE DOMU  |  UBEZPIECZENIE SZYB  | UBEZPIECZENIE OD ZALANIA  |  OC  | UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE  | NNW  | UBEZPIECZENIE GORZÓW  |  UBEZPIECZENIE OD OGNIA  |  UBEZPIECZENIE BUDOWY  | NA ŻYCIE  |  KOMUNIKACYJNE  | UBEZPIECZENIE DZIECI  |  DORADCA UBEZPIECZENIOWY

OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych

OPIS UBEZPIECZENIA

Przygotowujemy oferty na OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Każdy właściciel jest zobligowany do zakupu ochrony ubezpieczeniowej swojego samochodu, motocyklu, motoroweru itp. Czy jest jakaś różnica między polisami dedykowanymi samochodom a jednośladom? Zacznijmy od podobieństw. Po pierwsze – zakres ochrony jest taki sam i obejmuje zarówno szkody majątkowe, jak i osobowe. Nie musisz więc sam opłacać odszkodowania, zrobi to za Ciebie firma ubezpieczeniowa. Podobnie jest w przypadku ciągłości. Ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego musi trwać od momentu zakupu do momentu sprzedaży lub rezygnacji. To samo dotyczy wyliczenia składki, która uwzględnia m.in. model i wiek motocykla lub auta, pojemność silnika czy doświadczenie właściciela.

 

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego?

Tak, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla i musi zostać wykupione przez każdego właściciela pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce. W przeciwnym razie nie można korzystać z samochodu lub motocykla. Zasada ta dotyczy również rolników, zobligowanych do ubezpieczenia ciągników rolniczych, przyczep oraz pojazdów wolnobieżnych. Zachęcamy także do ubezpieczenia domów i mieszkań oraz przedsiębiorstw, w tym firm dysponujących flotami pojazdów.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia OC

Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

* ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej, tj. w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Serbii.

 

agencja ubezpieczeniowa gorzów

Ubezpieczenia dla ciebie i twojej rodziny
Potrzebujesz ubezpieczenia?

FORMULARZ BEZPŁATNEJ WYCENY

  Wybierz z listy interesujące Cię Ubezpieczenie

  IMIĘ I NAZWISKO

  ULICA

  KOD POCZTOWY

  MIASTO

  TELEFON

  ADRES E-MAIL

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

   

  Agencja Ubezpieczeniowa
  Maciej Klofta
  ul. Ogińskiego 213
  (wjazd od Czartoryskiego | obok sklepu Żabka)
  66-400 Gorzów Wlkp.

  NIP: 599-253-67-39

  kom.: +48 606 342 247
  e-mail: maklofta@gmail.com