Szkolne dzieci i młodzieży

Szkolne dzieci i młodzieży


UBEZPIECZENIE DOMU  |  UBEZPIECZENIE SZYB  | UBEZPIECZENIE OD ZALANIA  |  OC  | UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE  | NNW  | UBEZPIECZENIE GORZÓW  |  UBEZPIECZENIE OD OGNIA  |  UBEZPIECZENIE BUDOWY  | NA ŻYCIE  |  KOMUNIKACYJNE  | UBEZPIECZENIE DZIECI  |  DORADCA UBEZPIECZENIOWY

Ubezpieczenie szkolne dzieci i młodzieży

OPIS UBEZPIECZENIAZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Dla kogo?

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć:

 • dzieci od dnia narodzin - przebywające w domu, żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych,
 • uczniów szkół podstawowych i średnich,
 • dzieci uprawiające sport.

Korzyści

Dzięki ubezpieczeniu Twoje dziecko otrzyma pomoc  w postaci:

 • organizacji pomocy rehabilitacyjnej, pielęgnacyjnej i psychologicznej,
 • zwrotu kosztów leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku, np. kosztów operacji, rehabilitacji, lekarstw,
 • otrzymania wysokich sum ubezpieczenia dla kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, w tym wypadku komunikacyjnego,
 • braku limitów kosztów rehabilitacji, operacji, odbudowy stomatologicznej zębów stałych czy leczenia np. następstw ukąszenia przez kleszcza, ugryzienia przez psa. Odpowiadamy do wysokości wybranej sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia.
 • zwrotu kosztów naprawy okularów korekcyjnych, które uległy uszkodzeniu w nieszczęśliwym wypadku – do 500 zł (w jednym z wariantów).

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia zapewniamy wysokie wypłaty z ubezpieczenia w razie śmierci:

 • rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku – od 50 000 zł do 100 000 zł (w zależności od wariantu),
 • dziecka – od 15 000 zł do 60 000 zł (w zależności od wariantu).

W tym ubezpieczeniu możesz:

 • wybrać wysokość sumy ubezpieczenia, od której zależy wysokość wypłat w razie wypadku;
 • zdecydować, czy w razie wypadku odszkodowanie otrzymasz: po zakończeniu leczenia i rehabilitacji lub od razu za sam fakt zdarzenia, np. za złamanie ręki.

Pamiętaj !

Przystąpienie do umowy zawartej przez placówkę (szkołę ,przedszkole) nie jest obowiązkowe. Lepiej dokonać własnego wyboru i dostosować ubezpieczenie do potrzeb Twojego dziecka np. jeśli Twoje dziecko uprawia sport.

 

kontakt-1

Ubezpieczenie obejmuje najczęstsze wypadki i zdarzenia, które mogą przytrafić się dzieciom. Ubezpieczenie zapewnia pomoc, jeśli dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie, zwróci koszty leczenia (w tym rehabilitacji) oraz zapewni pomoc medyczną i inne usługi assistance.

Poza wypłatą odszkodowania ubezpieczyciel:

 • zwróci koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • wypłaci dietę szpitalną za pobyt w szpitalu związany z następstwami nieszczęśliwych wypadków lub chorobą -w tym Covid 19;
 • zapłaci za każdy dzień, w którym dziecko nie może się uczyć - powyżej 14-go dnia niezdolności do nauki;
 • wypłaci pieniądze jeśli u dziecka wystąpi poważna choroba (np. oponiak, niewydolność nerek) lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku dziecko straci rodzica.

Ubezpieczenie dodatkowo gwarantuje usługi assistance tj.:

 • pomoc medyczną, np. domowe wizyty lekarza i pielęgniarki,
 • transport medyczny,
 • pomoc psychologa,
 • pomoc rehabilitacyjną (zorganizujemy i pokryjemy koszty zabiegów rehabilitacyjnych),
 • pomoc pielęgnacyjną po hospitalizacji,
 • dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego albo leków przepisanych przez lekarza,
 • indywidualne lekcje w domu – jeśli dziecko nie może chodzić do szkoły dłużej niż 10 dni,
 • konsultacje przez infolinię medyczną.

Pamiętaj ! Przystąpienie do umowy  zawartej przez placówkę ( szkołę ,przedszkole) nie jest obowiązkowe. Lepiej dokonać własnego wyboru i dostosować ubezpieczenie do potrzeb Twojego dziecka np. jeśli Twoje dziecko uprawia sport.

 

kontakt-1

agencja ubezpieczeniowa gorzów

Ubezpieczenia dla ciebie i twojej rodziny
Potrzebujesz ubezpieczenia?

FORMULARZ BEZPŁATNEJ WYCENY

  Wybierz z listy interesujące Cię Ubezpieczenie

  IMIĘ I NAZWISKO ULICA
  KOD POCZTOWY

  MIASTO

  TELEFON

  ADRES E-MAIL

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

   

  Agencja Ubezpieczeniowa
  Maciej Klofta
  ul. Ogińskiego 213
  (wjazd od Czartoryskiego | obok sklepu Żabka)
  66-400 Gorzów Wlkp.

  NIP: 599-253-67-39

  kom.: +48 606 342 247
  e-mail: maklofta@gmail.com