Firma


UBEZPIECZENIE DOMU  |  UBEZPIECZENIE SZYB  | UBEZPIECZENIE OD ZALANIA  |  OC  | UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE  | NNW  | UBEZPIECZENIE GORZÓW  |  UBEZPIECZENIE OD OGNIA  |  UBEZPIECZENIE BUDOWY  | NA ŻYCIE  |  KOMUNIKACYJNE  | UBEZPIECZENIE DZIECI  |  DORADCA UBEZPIECZENIOWY

Ubezpieczenie firmy

OPIS UBEZPIECZENIA

Pakiet ubezpieczeń firmy jest adresowany do tych z segmentu MSP, których obrót w roku podatkowym nie przekracza 15.000.000 PLN oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10.000.000 PLN. O szczegółach, zakresach i rodzajach ubezpieczeń przeczytasz poniżej. Informujemy, że zajmujemy się także oferowaniem ubezpieczeń grupowych dla pracowników firm z każdej branży. W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań czy wątpliwości – pozostajemy do dyspozycji.

Ubezpieczenie firm zapewnia:

 • pełną ochronę majątku firmy i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej; produkt obejmuje swoim zakresem wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • jedną polisę chroniącą od wielu ryzykownych sytuacji i postępowań;
 • prostą procedurę zawarcia umowy ubezpieczenia i minimum formalności (1 wniosek to 1 polisa);
 • zabezpieczenie kredytu – nasza polisa jest akceptowana w każdym banku lub firmie leasingowej jako zabezpieczenie;
 • możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze świadczeń assistance, w tym pomocy w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku i wsparcia w przypadku konieczności odbycia hospitalizacji. Dodatkowo ubezpieczyciel zajmie się organizacją lokalu zastępczego, a także pomocą specjalisty, takiego jak na przykład ślusarz czy elektryka. W zakres ubezpieczenia wchodzi także dozór mienia po powstaniu szkody. Jeśli Twoja firma dysponuje flotą samochodów, to zachęcamy do skorzystania z oferty ubezpieczeń komunikacyjnych OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych nowych i używanych.

 

Ochrona firmy w ramach ubezpieczenia

Kompleksowe ubezpieczenie firmy zapewnia:

 • ochronę całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo);
 • wsparcie w zakresie odpowiedzialności cywilnej;
 • dodatkową pomoc w postaci usług assistance.

 

Co wchodzi w zakres podstawowego ubezpieczenia firmy?

Podstawowy zakres ubezpieczenia firmy obejmuje ubezpieczenie:

 • mienia od ognia i innych żywiołów;
 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem;
 • szyb i innych przedmiotów możliwych do stłuczenia;
 • odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową;
 • sprzętu elektronicznego – ubezpieczenie dotyczy sprzętu stacjonarnego i przenośnego, takiego jak laptopy lub telefony komórkowe, nośników danych itp.;
 • mienia w transporcie krajowym (cargo);
 • assistance.

 

agencja ubezpieczeniowa gorzów

Ubezpieczenia dla ciebie i twojej rodziny
Potrzebujesz ubezpieczenia?

FORMULARZ BEZPŁATNEJ WYCENY

  Wybierz z listy interesujące Cię Ubezpieczenie

  IMIĘ I NAZWISKO

  ULICA

  KOD POCZTOWY

  MIASTO

  TELEFON

  ADRES E-MAIL

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

   

  Agencja Ubezpieczeniowa
  Maciej Klofta
  ul. Okólna 213
  66-400 Gorzów Wlkp.

  NIP: 599-253-67-39

  kom.: +48 606 342 247
  e-mail: maklofta@gmail.com