Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Konsumpcja sumy ubezpieczenia – to redukcja sumy ubezpieczenia. Po wypłacie odszkodowania następuje zmniejszenie wartości sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zostaje pomniejszona o kwotę wypłaconego ubezpieczonemu świadczenia. Jeśli wypłacono odszkodowanie równe sumie ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się, chyba że jej warunki stanowią inaczej.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia jest niekorzystna dla ubezpieczającego. Jeżeli doszłoby do kolejnej szkody np. kradzieży samochodu, ubezpieczyciel wypłaciłby odszkodowanie, które w całości nie pokryłoby wartości pojazdu. Dlatego też firmy ubezpieczeniowe proponują wykupienie tzw. stałej sumy ubezpieczenia lub doubezpieczenie. Mając opcję stałej sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia szkody całkowitej, klient otrzymuje wartość pojazdu, którą wskazał na początku polisy. Doubezpieczenie to przywrócenie wysokości sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania do wartości sprzed wystąpienia szkody.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów