Franszyza integralna

Franszyza integralna – próg  określony kwotowo lub procentowo, do wysokości którego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Jeśli rozmiar szkody przekracza wysokość franszyzy integralnej, odszkodowanie wypłacane jest w całości. Z reguły franszyza integralna dotyczy polis komunikacyjnych. Upraszczając oznacza to, że jeśli ubezpieczony kupuje polisę komunikacyjną to jest w niej uwzględniona konkretna kwota do której towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie rozpatruje więc drobnych szkód w których koszt prowadzonego postępowania likwidacyjnego przekroczyłby wartość samej szkody. Wszystkie informacje na temat franszyzy integralnej znajdują się w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy).


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów