Klauzula ubezpieczeniowa

Klauzula ubezpieczeniowa – zapis w polisie ubezpieczeniowej  stanowiący wyjątek wyłączony z ochrony ubezpieczeniowej, który zastrzega możliwość ograniczenia lub zmiany zakresu ochrony. Klauzula może również dotyczyć  zakazów pewnych działań.  Klauzula ubezpieczeniowa powoduje, że jej niezastosowanie może skutkować rozwiązaniem umowy ubezpieczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.

Klauzule zależą od rodzaju zawieranego ubezpieczenia. Klauzule rozszerzające są korzystne z punktu widzenia klienta. Rozszerzają bowiem zakres ochrony ubezpieczeniowej np. w polisie turystycznej o uprawianie sportów ekstremalnych. Wiąże się to jednak zwykle ze zwyżką składki ubezpieczeniowej.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów