Szkoda całkowita

Szkoda całkowitajeden z rodzajów szkody. Szkoda całkowita występuje , kiedy przedmiot ubezpieczenia ulegnie takiemu zniszczeniu, że naprawienie jest niemożliwe lub koszty naprawy przekraczają wartość samego przedmiotu ubezpieczenia lub przedmiot zostanie utracony. W zależności od rodzaju ubezpieczenia dokładna definicja szkody całkowitej jednak różna.

W przypadku ubezpieczenia OC szkoda całkowita występuje , gdy ubezpieczyciel stwierdzi, że koszt naprawy uszkodzonego auta przekraczają jego wartość przed powstaniem szkody. W przypadku AC koszt naprawy uszkodzeń zwykle przekracza 70 % wartości samochodu.

W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie równe różnicy między wartością pojazdu w dniu zdarzenia a wartością pozostałości (tzw. wraku).


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów