Metoda kosztorysowa

Metoda kosztorysowa sposób rozliczenia szkody w wariancie gotówkowym. Szkodę rozlicza się na podstawie kosztorysu przygotowanego przez rzeczoznawcę. Kosztorys naprawy pojazdu sporządza się na podstawie oględzin uszkodzonego samochodu. Kosztorys sporządzany jest zwykle  w oparciu o specjalistyczny program np. Audatex. Na podstawie kosztorysu ubezpieczonemu wypłacane jest odszkodowanie. Ubezpieczony sam decyduje w jaki sposób naprawi szkodę.

Przeciwieństwem metody kosztorysowej jest metoda serwisowa rozliczenia szkody.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów