Casco

Casco

Casco – ubezpieczenie obejmujące ochroną środki transportu wraz z ich wyposażeniem i ładunkiem. Polisę casco może wykupić każdy przedsiębiorca niezależnie od branży. Ochroną polisy casco można objąć każdy pojazd – zarówno ten poruszający się w ruchu lądowym, morskim czy powietrznym. Pojazd można ubezpieczyć od zdarzeń losowych oraz działań osób trzecich. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie lub pokryje koszty naprawy pojazdu, np. po: wypadku, kradzieży, aktach wandalizmu oraz działaniu sił natury (np. powodzi, silnym wietrze, gradobiciu).

Najbardziej znanym wariantem ubezpieczenia casco jest autocasco. Coraz popularniejsze staję się także ubezpieczenie  casco roweru.


Powiązane hasła