Casco

Casco – ubezpieczenie obejmujące ochroną środki transportu wraz z ich wyposażeniem i ładunkiem. Polisę casco może wykupić każdy przedsiębiorca niezależnie od branży. Ochroną polisy casco można objąć każdy pojazd – zarówno ten poruszający się w ruchu lądowym, morskim czy powietrznym. Pojazd można ubezpieczyć od zdarzeń losowych oraz działań osób trzecich. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie lub pokryje koszty naprawy pojazdu, np. po: wypadku, kradzieży, aktach wandalizmu oraz działaniu sił natury (np. powodzi, silnym wietrze, gradobiciu).

Najbardziej znanym wariantem ubezpieczenia casco jest autocasco. Coraz popularniejsze staję się także ubezpieczenie  casco roweru.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów