Kradzież pojazdu

Kradzież pojazdu – zabór cudzej rzeczy w celu jej przywłaszczenia bez zgody jego właściciela. W przypadku kradzieży samochodu jeśli nie posiadasz polisy dobrowolnego ubezpieczenia AC Twój pojazd nie jest chroniony przed kradzieżą. Tylko polisa autocasco gwarantuje wypłatę odszkodowania w momencie rabunku. Przed zakupem ubezpieczenia AC warto przeanalizować warunki umowy. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają odpowiednich zabezpieczeń samochodu i stosują wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciel może również nie przyznać odszkodowania, jeśli udowodni właścicielowi auta przyczynienie się do jego utraty np. na zasadzie rażącego niedbalstwa.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów