Towarzystwo ubezpieczeń

Towarzystwo ubezpieczeńto przedsiębiorstwo prowadzące działalność ubezpieczeniową. Działalność ta polega na  świadczeniu usług w zakresie ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej (TU SA) lub jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW). Celem działania towarzystwa ubezpieczeniowego jest wypłata świadczenia w momencie wystąpienia zdarzenia określonego w umowie polisy. Towarzystwo ubezpieczeń może być reprezentowane przez agenta ubezpieczeniowego, który reprezentuje konkretne towarzystwo ubezpieczeń. Broker z kolei  jest przedstawicielem klienta, a nie konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Aby prowadzić działalność ubezpieczeniową w Polsce trzeba mieć odpowiednie zezwolenie ministra finansów.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów