KNF

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego. Organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad polskim rynkiem finansowym. Do zadań KNF należy sprawowanie nadzoru nad: sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz nad spółkami giełdowymi czy towarzystwami funduszy inwestycyjnych .

Komisja działa od 2006r. Nadzór nad KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów