Rzecznik finansowy

Rzecznik finansowy (do 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych) – instytucja powołana w celu dbania o interesy poszkodowanych. Rzecznik Finansowy wspiera konsumenta w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Do Rzecznika Finansowego można zgłosić się z prośbą o interwencję dopiero wtedy, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie przychyli się do odwołania klienta.

Do zadań Rzecznika finansowego należy:

  • rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
  • informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
  • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
  • edukowanie ubezpieczonych i zwiększanie świadomości ubezpieczeniowej.

Interwencja Rzecznika Finansowego jest bezpłatna.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów