Asekurator

Asekurator – czyli inaczej zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe czy ubezpieczyciel. To przedsiębiorca który, podejmuje zobowiązanie ubezpieczeniowe wobec osoby ubezpieczającej się. Prawa i obowiązki asekuratorów w Polsce ustalone są w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zakład ubezpieczeń to przedsiębiorstwo prowadzące – za zezwoleniem – działalność ubezpieczeniową w zakresie:

  • ubezpieczeń majątkowych
  • ubezpieczeń osobowych
  • reasekuracji

Zakład ubezpieczeń zawierając umowę z klientem (ubezpieczonym) zobowiązuje się do wypłaty odpowiedniego świadczenia (odszkodowania) w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

  • spółki akcyjnej
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
  • spółki europejskiej


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów