Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) – organizacja, która zrzesza wszystkich ubezpieczycieli, działających w Polsce. PIU działa od 1990 r.

Do zadań Polskiej Izby Ubezpieczeń:

  • wspieranie ustawodawcy przy tworzeniu prawa asekuracyjnego,
  •  ocena nowych dokumentów,
  • wydawanie ekspertyz,
  •  występowanie z własnymi projektami,
  • ochrona członków oraz reprezentowanie ich wobec organów władzy i administracji państwowej,
  •  czuwanie, aby ubezpieczyciele działający w Polsce przestrzegali zasad etyki zawodowej .

PIU prowadzi również kampanie informacyjne na rzecz świadomości ubezpieczeniowej i korzyści płynących z ubezpieczania się.

Izba współpracuje z towarzystwami z innych państw w ramach wsparcia zmian prawnych (prawo Unii Europejskiej). W kraju współdziała z  Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i z organem odpowiadającym za Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów