Udział własny

Udział własnyustalona w umowie ubezpieczenia kwota lub procent wartości szkody, którą w razie wystąpienia zdarzenia właściciel samochodu będzie musiał pokryć na własny koszt. Im większy jest udział własny tym składka  za ubezpieczenie jest niższa. Jeżeli wyceniona szkoda nie przekroczy kwoty udziału własnego, odszkodowanie nie wypłaci odszkodowania.

Udział własny ma zastosowanie w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych, nie bierze się go pod uwagę przy OC.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów