Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjnaokreślona w umowie ubezpieczenia kwota lub wartość procentowa, o którą ubezpieczyciel obniża wysokość wypłacanego odszkodowania. To koszt, jaki decydujemy się pokryć samodzielnie w przypadku zaistnienia szkody. Jeśli wartość szkody nie przekroczy kwoty franszyzy redukcyjnej, odszkodowanie nie jest wypłacane. Na przykład, jeżeli w polisie ubezpieczeniowej uwzględniona była franszyza redukcyjna w wysokości 10 %, a szkoda wyceniona była na 1000 zł wypłacona zostanie  kwota 900 zł.

Im wyższa kwota lub wartość franszyzy redukcyjnej, tym tańsza będzie polisa. Najczęściej  franszyzę redukcyjną spotyka się w ubezpieczeniach autocasco oraz assistance. Nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe w swoich polisach uwzględnia franszyzę redukcyjną, dlatego warto przed podpisaniem umowy porównać oferty.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów