Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy – osoba prawna, fizyczna lub podmiot niemający osobowości prawnej, prowadzący działalność, która polega na dystrybucji ubezpieczeń na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń. Każdy agent ubezpieczeniowy jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Agenci, którzy reprezentują jeden zakład ubezpieczeń to agenci wyłączni, a osoby mające w ofercie ubezpieczenia kilku firm ubezpieczeniowych to multiagencji.  

Prawa i obowiązki agenta ubezpieczeniowego wynikają z Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba, która nie była karana i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także ma wykształcenie minimum średnie.

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym należy  po odbyciu szkolenia zdać egzamin w zakładzie ubezpieczeń. Dopiero wtedy można  podpisać umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym i złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie licencji i wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. (www.rpu.knf.gov.pl)


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów