FLEXA

FLEXA – podstawowa wersja ubezpieczenia. Obejmuje tylko cztery wybrane zdarzenia losowe: pożar, uderzenie pioruna, wybuch i katastrofę lotniczą. Skrót terminu pochodzi z języka angielskiego i stanowi zbitkę początkowych liter (Fire, Lighting, EXplosion, Aircraft crash landing).

Polisa z zakresem FLEXA dotyczy ryzyk nazwanych i chroni najczęściej mury ze stałymi elementami nieruchomości. W OWU znajdziesz informacje o tym, za jakie zdarzenia ponosi odpowiedzialność towarzystwo ubezpieczeniowe.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów