Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy – osoba fizyczna lub prawna, która po uzyskaniu zezwolenia ze strony Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisaniu na listę brokerów wykonuje czynności brokerskie. Broker prowadzi po części pośrednictwo ubezpieczeniowe, jak również jest dystrybutorem ubezpieczeń. Działa zarówno na rzecz osoby poszukującej ubezpieczenia, jak i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego (sprzedaż ubezpieczeń). Broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy  swojego klienta na podstawie pełnomocnictwa-listu brokerskiego. W odróżnieniu do zawodu agenta ubezpieczeniowego, który działa na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, broker nie reprezentuje towarzystwa  ubezpieczeniowego. Działa w interesie klienta i w oparciu o analizę jego potrzeb wybiera optymalną ofertę ubezpieczeniową.

Działalność brokerska jest ściśle określona przez prawo, a czynności brokerskie wskazane są w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń. Broker ubezpieczeniowy podlega obowiązkowi ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej w ramach którego, w razie wystąpienia szkody na rzecz klienta, zostanie wypłacone odszkodowanie.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów