Karencja

Karencja – okres podczas którego ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona lub nie obowiązuje pomimo opłacanych składek. Jeśli w czasie trwania karencji nastąpi zdarzenie ujęte w polisie odszkodowanie nie zostanie wypłacone lub ubezpieczony otrzyma tylko jego część. Wprowadzenie takiego zapisu zabezpiecza zakład ubezpieczeń przed koniecznością wypłaty odszkodowania za szkodę, która wystąpiła przed podpisaniem umowy lub w krótkim czasie po. Dopiero po zakończeniu karencji rozpoczyna się pełna odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego.

Karencja jest stosowana w różnych typach ubezpieczeń np. na życie, zdrowotnych, majątkowych. Okres karencji może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy i jest określony w OWU. Zazwyczaj jest to 3 lub 6 miesięcy.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów