Nadzór ubezpieczeniowy

Nadzór ubezpieczeniowy nadzór nad rynkiem sektora bankowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego sprawowany od 2006 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). KNF pełni także nadzór nad rynkiem kapitałowym, czyli giełdą oraz nad instytucjami płatniczymi w tym związanymi z pieniędzmi elektronicznymi. Komisja Nadzoru Finansowego przejęła uprawnienia i zadania: Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE), Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) i Komisji Nadzoru Bankowego. KNF czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku finansowego i ochroną praw klientów towarzystw ubezpieczeniowych. Do zadań KNF należy także wiarygodne informowanie  o funkcjonowaniu podmiotów na rynku finansowo-bankowo-emerytalnym. KNF może wydawać ostrzeżenia dotyczące konkretnego instrumentu finansowego czy podmiotu.

Nie wszystkie instytucje rynku finansowego objęte są nadzorem KNF. Kontrolę i nadzór nad ZUS, KRUS, BFG, UFG oraz NFZ sprawują ministrowie odpowiednich resortów.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów