Cesjonariusz

Cesjonariusz – to podmiot nabywający prawa związane z wierzytelnością (strona biorąca udział w cesji). Cesjonariuszem najczęściej jest bank, który przyjmuje prawa do otrzymania świadczenia od innego podmiotu. W praktyce cesjonariusz zostaje upoważniony do otrzymania odszkodowania, jeśli dojdzie do zdarzenia, które przewidziane jest w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy). W takiej sytuacji cedent jako kredytobiorca nie spłaca reszty pożyczki względem banku, a robi to za niego towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jeśli w momencie całkowitego zniszczenia samochodu zakupionego na kredyt, kredyt jest już w większej części spłacony ,bank otrzyma od ubezpieczyciela tylko brakującą część kwoty. Reszta trafi do cedenta.

W przypadku szkody częściowej np., gdy nieruchomość nadaje się do remontu, cesjonariusz może wyrazić zgodę na wypłatę odszkodowania cedentowi, aby ten mógł dokonać odpowiednich napraw. Wszystko zależy jednak od warunków zawartej umowy ubezpieczenia


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów