Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowato określona kwota pieniędzy, jaką klient płaci ubezpieczycielowi w zamian za usługi zawarte w umowie ubezpieczeniowej. W zamian za opłaconą składkę ubezpieczeniową, ubezpieczyciel udziela ochrony. Zakres, rodzaj ochrony ubezpieczeniowej  oraz sposób płatności składki jest zawarty w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń). Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest przez konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe. Na wysokość składki ubezpieczeniowej ma wpływ wiele czynników np. rodzaj ubezpieczenia, długość trwania polisy, wiek ubezpieczonego, jego stan zdrowia czy stan cywilny. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych (OC,AC) znaczenie przy ustalaniu wysokości składki ubezpieczeniowej mają : wiek i miejsce zamieszkania ubezpieczającego, marka i parametry pojazdu oraz dotychczasowa historia ubezpieczeniowa (szkody, uzyskane zniżki).

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości ważne jest z jakich materiałów jest budynek oraz gdzie się dokładnie się znajduje. Jeżeli budynek znajduje się na terenach zalewowych możemy spodziewać się podwyższenia składki za ubezpieczenie. Składka ubezpieczeniowa wyliczana jest bowiem na podstawie tego, jak dużego ryzyka podejmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów