Amortyzacja części

Amortyzacja części – zużywanie się części pojazdu. Amortyzacja części to pomniejszenie wartości części samochodowych o stopień ich zużycia, który wynika z okresu eksploatacji pojazdu.Towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę spadek wartości części pojazdu podczas wyliczania wartości szkody. W momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel potrąca, określony w umowie, procent od wartości nowych części. Wysokość potrącenia z tytułu amortyzacji części zależy od wieku pojazdu – wraz z wiekiem potrącenie amortyzacyjne się zwiększa.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują brak zastosowania amortyzacji części tzw. zniesienie amortyzacji . Zwykle wtedy składka za ubezpieczenie jest niższa. Jeśli jednak w przypadku wypadku lub kolizji jest brana pod uwagę trzeba pamiętać,że kwota odszkodowania będzie niższa (pomniejszona o amortyzację).

 

ubezpieczenie firmy gorzów