Stała suma ubezpieczenia

Stała suma ubezpieczenia – ubezpieczenia ze stałą sumą ubezpieczenia gwarantują, że wypłacone odszkodowanie będzie liczone od takiej samej sumy ubezpieczenia przez cały rok trwania umowy. W ubezpieczeniu mienia i osobowych ubezpieczyciel i ubezpieczający ustalają górną granicę odpowiedzialności, czyli sumę ubezpieczenia. Określa się ją na dwa sposoby: jako stałą sumę, albo jako sumę zmienną.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów