Indeksacja składki

Indeksacja składki – podwyższenie składki i sumy ubezpieczenia o wskaźnik inflacji. Dzięki indeksacji ubezpieczony może zachować wartość świadczeń w razie zdarzenia objętego zakresem ochrony i otrzymać świadczenie o porównywalnej wartości niezależnie od długości trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Zazwyczaj indeksację składki przeprowadza się w każdą rocznicę polisy na życie. Jeśli indeksacja odbywa się automatycznie towarzystwo ubezpieczeniowe musi powiadomić o tym klienta. Ubezpieczony ma prawo zaakceptować proponowaną przez towarzystwo indeksację składki i sumy ubezpieczenia lub z niej zrezygnować. W przypadku umów długoterminowych brak indeksacji składki pociąga za sobą spadek wartości polisy i nie jest zalecany.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów