Wzrost kary za brak OC w 2022

Wzrost kary za brak OC w 2022 roku


Rząd przedstawił propozycje wzrostu płacy minimalnej w 2022 roku do 3 tysięcy brutto. Co to oznacza dla kierowców? Zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami wzrost płacy minimalnej spowoduje wzrost kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK finansową podstawą obliczenia opłaty za brak ważnej polisy jest wysokość płacy minimalnej.

Kara za brak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych grozi kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Wysokość opłaty zależna jest od liczby dni, przez które posiadacz pojazdu pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej oraz od rodzaju tego pojazdu. Dlatego też, kara za brak OC może być nałożona nawet za dzień przerwy między kolejnymi umowami ubezpieczenia OC W szczególnych przypadkach (np. trudna sytuacja materialna) UFG może umorzyć opłatę w całości/części lub spłatę rozłożyć na nieoprocentowane raty, bądź odroczyć termin płatności.

Od czego zależy wzrost kary za brak OC?

Podstawą obliczenia opłaty za brak ważnej polisy jest wysokość płacy minimalnej określona przez Radę Ministrów i  wynosi w przypadku :

  • samochodów osobowych– równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – równowartość 3-krotności,
  • pozostałych pojazdów– równowartość 1/3 wynagrodzenia.
ac

Ile zapłacisz za brak w OC 2022 roku?

UFG przyjmuje obliczenie  kary wg poniższych kryteriów:

  • brak OC do 3 dni – 20% pełnej opłaty,
  • od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty.

Za brak OC rolników sankcja finansowa to równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie wyliczeniami, właściciel samochodu osobowego, którego przerwa w ubezpieczeniu wyniesie do 3 dni, zapłaci 1,2 tys. zł. Przerwa w ubezpieczeniu powyżej  dwóch tygodni to kara w wysokości - 6 tys. zł. W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów sankcje wyniosą 1,8 tys. zł, 4,5 tys. zł oraz 9 tys. (źródło:moto.wp.pl)

Musisz przeczytać

agencja ubezpieczeniowa gorzów

OC motocykla-ile wynosi kara w 2022 roku?

OC motocykla-ile wynosi kara w 2022 roku?   Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Czyli jej posiadanie jest obligatoryjne nie tylko dla właścicieli samochodów, ale i …

0 komentarzy
opalanie

Czym jest czerniak?

Czym jest czerniak?   Pomimo tego, że moda na opalanie minęła, od lat obserwuje się stały wzrost zachorowania na czerniaka. W ciągu ostatnich 30 lat liczba chorych wzrosła o 300 …

0 komentarzy
PZU Komfort

PZU assistance

PZU assistance – dlaczego warto?   Ubezpieczenie assistance należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Auto Assistance zazwyczaj występuje w kilku różnych wariantach – podstawowym oraz rozszerzonych. Dlatego można dopasować zakres ochrony …

0 komentarzy

Znajdziesz mnie:

zmiany w kodeksie drogowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.