Wzrost kary za brak OC w 2022

Wzrost kary za brak OC w 2022 roku


Rząd przedstawił propozycje wzrostu płacy minimalnej w 2022 roku do 3 tysięcy brutto. Co to oznacza dla kierowców? Zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami wzrost płacy minimalnej spowoduje wzrost kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK finansową podstawą obliczenia opłaty za brak ważnej polisy jest wysokość płacy minimalnej.

Kara za brak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych grozi kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Wysokość opłaty zależna jest od liczby dni, przez które posiadacz pojazdu pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej oraz od rodzaju tego pojazdu. Dlatego też, kara za brak OC może być nałożona nawet za dzień przerwy między kolejnymi umowami ubezpieczenia OC W szczególnych przypadkach (np. trudna sytuacja materialna) UFG może umorzyć opłatę w całości/części lub spłatę rozłożyć na nieoprocentowane raty, bądź odroczyć termin płatności.

Od czego zależy wzrost kary za brak OC?

Podstawą obliczenia opłaty za brak ważnej polisy jest wysokość płacy minimalnej określona przez Radę Ministrów i  wynosi w przypadku :

  • samochodów osobowych– równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – równowartość 3-krotności,
  • pozostałych pojazdów– równowartość 1/3 wynagrodzenia.

Ile zapłacisz za brak w OC 2022 roku?

UFG przyjmuje obliczenie  kary wg poniższych kryteriów:

  • brak OC do 3 dni – 20% pełnej opłaty,
  • od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty.

Za brak OC rolników sankcja finansowa to równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie wyliczeniami, właściciel samochodu osobowego, którego przerwa w ubezpieczeniu wyniesie do 3 dni, zapłaci 1,2 tys. zł. Przerwa w ubezpieczeniu powyżej  dwóch tygodni to kara w wysokości - 6 tys. zł. W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów sankcje wyniosą 1,8 tys. zł, 4,5 tys. zł oraz 9 tys. (źródło:moto.wp.pl)

Musisz przeczytać

ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenie szkolne (NNW) dzieci i młodzieży – jak wybrać?

Ubezpieczenie szkolne (NNW) dzieci i młodzieży – jak wybrać?    Co roku w szkole dochodzi do ponad 60 tysięcy wypadków dzieci i młodzieży. To więcej niż wypadków drogowych zgłoszonych policji. …

0 komentarzy

Wzrost kary za brak OC w 2022

Wzrost kary za brak OC w 2022 roku Rząd przedstawił propozycje wzrostu płacy minimalnej w 2022 roku do 3 tysięcy brutto. Co to oznacza dla kierowców? Zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami …

0 komentarzy
ubezpieczenie życia

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie Każdego dnia dbasz o siebie i swoją rodzinę. Zwykle nie myślisz o tym, że mogą Was spotkać nieszczęścia w postaci wypadków, czy chorób. „Nie potrzebuję ubezpieczenia na …

0 komentarzy

Znajdziesz mnie:

zmiany w kodeksie drogowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *