Ubezpieczenie

Ubezpieczenie – określony umową obowiązek świadczenia określnych usług przez towarzystwo ubezpieczeniowe wobec ubezpieczonego na wypadek określonych zdarzeń losowych w życiu, zdrowiu lub na jego mieniu. Obowiązek ten realizowany jest w formie wypłaty odszkodowania lub likwidacji szkód z funduszu tworzonego przez składki wpłacane regularnie przez ubezpieczonego. Zasady działania umowy ubezpieczeniowej reguluje Kodeks cywilny. Podstawowym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy między towarzystwem a ubezpieczonym jest polisa ubezpieczeniowa. Do polisy dołączane są zawsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów