Nadubezpieczenie

Nadubezpieczenieubezpieczenie w którym suma ubezpieczenia przewyższa wartość ubezpieczonego mienia. Nadubezpieczenie wiąże się z wpisaniem wyższej sumy ubezpieczenia do polisy, np. komunikacyjnej. Zawyżona suma ubezpieczenia nie przekłada się jednak na uzyskanie wyższego odszkodowania. Wypłacając odszkodowanie ubezpieczyciel bierze pod uwagę realną wartość mienia. W razie wystąpienia szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w granicach wartości rzeczywistej utraconego lub uszkodzonego mienia, jego wartości księgowej albo według faktycznej wartości nowej.

Nadubezpieczenie powoduje podwyższenie opłaty za składkę ubezpieczeniową, co nie ma wpływu na wypłatę wyższego odszkodowania.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów