Regres ubezpieczeniowy

Regres ubezpieczeniowy – to roszczenie zwrotne towarzystwa ubezpieczeniowego. Towarzystwo ubezpieczeniowe może żądać od sprawcy szkody zwrotu całości lub części kosztów wypłaconego odszkodowania. Sytuacje w których sprawca musi ponieść koszty za wyrządzone szkody to np.:

  • szkoda komunikacyjna wyrządzona przez nietrzeźwego kierowcę,
  • umyślne wyrządzenie szkody,
  • wyrządzenie szkody przy jednoczesnym popełnieniu przestępstwa,
  • ucieczka z miejsca zdarzenia.

Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów