Choroby przewlekłe

Choroby przewlekłe – problemy zdrowotne, które utrzymują się przez długi czas, a ich objawy nawet przez kilka miesięcy. Są to choroby o długotrwałym przebiegu zdiagnozowane lub dające objawy przed zawarciem polisy ubezpieczeniowej. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego choroby przewlekłe są definiowane w różny sposób. Najczęściej jednak są to takie schorzenia jak nowotwory, epilepsja, cukrzyca, astma, choroby układu krążenia  czy HIV/AIDS. W dokumencie OWU każde towarzystwo ubezpieczeniowe dokładnie opisuje listę okoliczności, w których ma prawo odstąpić od warunków umowy.

Posiadanie chorób przewlekłych wpływa przede wszystkim na zakres polisy oraz wysokość składki ubezpieczeniowej.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów