Całkowita niezdolność do pracy

Całkowita niezdolność do pracy – niemożność wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie z powodu niesprawności organizmu powstałej jako następstwo nieszczęśliwego wypadku.Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.Ważnym aspektem jest także brak rokowania do odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

W przypadku całkowitej niezdolności do pracy, osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie oraz świadczenie wypłacane przez ZUS w postaci renty. Dodatkowe świadczenie można otrzymać w ramach ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Takie świadczenie można otrzymać od towarzystwa ubezpieczeniowego również przy częściowej niezdolności do pracy.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów