Szkoda osobowa

Szkoda osobowato szkoda, w której poszkodowanym jest człowiek. Szkoda może dotyczyć trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia, poniesionych obrażeń ,cierpienia fizycznego i psychicznego oraz śmierci poszkodowanego. Szkoda osobowa obejmuje również utracone korzyści, które  mogłaby uzyskać osoba poszkodowana, gdyby nie została ofiarą wypadku np. utracone dochody z powodu niemożności wykonywania pracy.

Szkody osobowe można podzielić na:

  • majątkowe
  • niemajątkowe.

Wypłacone odszkodowanie w wyniku szkody osobowej najczęściej przybiera formę jednorazowego świadczenia – np. zwrotu kosztów leczenia.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów