Leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne – ryzyko dodatkowe ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia na życie. W ramach ubezpieczenia na wypadek leczenia w szpitalu wypłacane jest odszkodowanie w celu pokrycia np. kosztów  dalszego leczenia, rehabilitacji, usług pielęgniarskich czy  zwrotu kosztów  zakupionych leków. W ramach ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu można także uzyskać odszkodowanie na pokrycie kosztów utraconych dochodów.

W zależności od typu ubezpieczenia leczenie szpitalne dotyczy określonych chorób wskazanych w OWU lub chorób będących skutkiem nieszczęśliwego wypadku.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów