Nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek – nagłe, niespodziewane zdarzenie skutkujące uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią. Nieszczęśliwy wypadek wywołany jest przyczyną zewnętrzną niezależną od ubezpieczonego . Odszkodowanie należne jest poszkodowanemu lub uposażonemu (w przypadku śmierci ubezpieczonego).

W kodeksie cywilnym nie ma odgórnej definicji nieszczęśliwego wypadku. Dlatego przed zawarciem ubezpieczenia warto sprawdzić  w OWU jak konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe go definiuje.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów