Renta ubezpieczeniowa

Renta ubezpieczeniowaświadczenie, które przysługujące ubezpieczonemu w ramach umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń. Otrzymywane kwoty oraz częstotliwość ich wypłacania są uzależnione od sytuacji oraz samej umowy. Świadczenie może być wypłacane co miesiąc do końca życia lub okresowo np.  do zakończenia leczenia. O rentę ubezpieczeniową mogą starać się osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów