Automatyczne wznowienie

Automatyczne wznowienie przedłużenie się obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej w sposób samoczynny. Do obowiązkowych polis tego typu należą np.ubezpieczenie OC zawodowe, jednak najpopularniejszą polisą jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Automatyczne wznowienie nie działa w przypadku polisy OC zbywcy pojazdu mechanicznego, więc nowy właściciel musi sam wykupić nowe ubezpieczenie po zakończeniu starej umowy.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2012 roku wprowadziła zapisy, na mocy których automatycznie wznowioną polisę, można wypowiedzieć, dokumentując zakup ubezpieczenia w innym towarzystwie. Przedstawienie dowodu zakupu nowego ubezpieczenia uprawnia do opłacenia tylko części kwoty za polisę wznowioną automatycznie – od rozpoczęcia jej trwania do momentu wypowiedzenia.

Obowiązkowe OC można wypowiedzieć przed końcem trwania umowy. Trzeba to zrobić pisemnie u agenta ubezpieczeniowego lub w towarzystwie ubezpieczeniowym najpóźniej jeden dzień przed wygaśnięciem polisy.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów