Obowiązkowe ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie ubezpieczenia do których wykupienia obliguje nas prawo. Obowiązek posiadania niektórych typów ubezpieczeń reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o  ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczamy : ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie OC rolników, ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pozostałe ubezpieczenia obowiązkowe wynikają z innych ustaw, rozporządzeń czy umów międzynarodowych. Obowiązkową polisę odpowiedzialności cywilnej zawodowej są zmuszeni wykupić przedstawiciele niektórych zawodów np.: prawnicy, architekci czy księgowi .

Obowiązkową polisę zawiera się na okres 12 miesięcy, a po tym czasie, polisa nie wznawia się automatycznie jednak jej brak może skutkować poważnymi konsekwencjami np. wysoka grzywna. Dodatkowo  poszkodowany otrzymuje świadczenie wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Zwrot środków wypłaconych dla pokrzywdzonego UFG będzie ściągał od sprawcy na podstawie tzw. roszczenia regresowego.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów