Uposażony

Uposażonyto inaczej beneficjent. Osoba uprawniona przez Ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Zwykle Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) zawierają dokładne wskazówki dotyczące wypłaty świadczenia po śmierci Ubezpieczonego. Ubezpieczony może wskazać, dowolnie zmieniać lub odwoływać uposażonych. Jeżeli ubezpieczony nie wskazał osoby uposażonej lub wszyscy uposażeni zmarli przed jego śmiercią czy też utracili prawo do świadczenia, świadczenie będzie przysługiwać najbliższym członkom rodziny.


 

Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów