Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – to rodzaj dodatkowego ubezpieczenia . NNW może występować jako samodzielna polisa lub dodatek do innego ubezpieczenia. Ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku uszkodzenie ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci  na skutek nieszczęśliwego  wypadku. W kodeksie cywilnym nie ma konkretnej definicji nieszczęśliwego wypadku, dlatego przed podpisanie polisy warto zapoznać się ze szczegółami zawartymi w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują wiele ofert ubezpieczeń NNW.  Na przykład w przypadku NNW komunikacyjnego ochroną objęty jest kierowca i wszyscy podróżujący z nim pasażerowie.

Wypłata świadczenia z polisy NNW zabezpiecza finansowo poszkodowanego.  Zakres ochrony ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zależy od danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Może ono pokrywać koszty związane z pomocą medyczną, rehabilitacją lub pobytem w szpitalu.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów