Budynek

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem , mający m.in. fundamenty, stolarkę okienną, drzwiową, podłogi, sufit, dach oraz instalacje. Można ubezpieczyć budynek w fazie budowy lub już zamieszkany.

Ubezpieczenie domu w budowie niesie za sobą szereg korzyści. Dzięki ubezpieczeniu obejmiesz ochroną budynek dopiero wznoszony od zdarzeń losowych czy działania osób trzecich. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nie tylko mury budynku, ale i materiały budowlane zgromadzone na terenie budowy oraz budynki gospodarcze. Warunkiem jest, aby były zamknięte w budynku mającym okna i drzwi. Budynek spełnia kryteria domu w budowie od momentu pierwszych prac udokumentowanych w dzienniku budowy aż do chwili otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

Dom może być ubezpieczony od zdarzeń losowych (pożaru, zalania, gradobicia) oraz od kradzieży z włamaniem (działania osób trzecich) w formule ryzyk nazwanych lub all risk. Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie assistance dla domu, które obejmuje pomoc specjalistów (ślusarza, elektryka, hydraulika) w razie awarii.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów