Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem – dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia w celu przywłaszczenia przez osobę lub osoby trzecie po uprzednim pokonaniu fizycznego lub cyfrowego zabezpieczenia. W odróżnieniu od kradzieży zwykłej, przy kradzieży z włamaniem, złodzieje zostawiają po sobie ślady swoich działań.

Przed kradzieżą z włamaniem chroni nas  dobrowolne ubezpieczenie nieruchomości. Należy jednak pamiętać, aby ubezpieczyć przede wszystkim elementy stałe i ruchomości domowe, a nie same mury od zdarzeń losowych typu pożar. Polisa najczęściej dopasowywana jest do potrzeb klienta i może obejmować oprócz wyposażenia mieszkania także przedmioty pozostawione na posesji lub w tymczasowym miejscu zamieszkania np. akademiku (PZU).   

Przed wykupieniem polisy warto sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności w umowie. Drobne niedbalstwo – pozostawienie otwartego okna czy drzwi może doprowadzić do braku odpowiedzialności ze strony ubezpieczyciela.

Wyjątkiem są sytuacje, w których sprawca dostał się na obszar nieruchomości używając klucza podrabianego lub oryginalnego, który wcześniej przywłaszczył sobie w sposób nielegalny.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów