Instalacja

Instalacja – sposób umiejscowienia w budynku przewodów wodnych i kanalizacyjnych(instalacja pionowa i pozioma). Ma to znaczenie w przypadku np. zalania i  ustalaniu winnego, który ponosi odpowiedzialność finansową za powstałe szkody. Jeśli awarii uległa instalacja pionowa, biegnąca w ścianach budynku, to odpowiedzialność za tę szkodę ponosi administrator budynku. Jeśli zalanie nastąpiło w wyniku powstałej w instalacji poziomej (w podłodze) odpowiada właściciel mieszkania. Wtedy przydatna będzie polisa mieszkaniowa z ubezpieczeniem OC. Dzięki polisie mieszkaniowej ubezpieczyciel wypłaci  świadczenie, które pokryje szkody powstałe w mieszkaniu ubezpieczonego i poszkodowanego sąsiada.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów