Dewastacja

Dewastacja – umyślne i bezprawne spowodowanie szkody na mieniu przez osoby trzecie. Dewastacja jest ryzykiem, które można włączyć do polisy mieszkania lub domu. Towarzystwa ubezpieczeniowe różnie określają pojęcie dewastacji. W niektórych przypadkach szkodzie musi towarzyszyć kradzież z włamaniem. Zakres szkód objętych pojęciem dewastacji zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

W ramach ubezpieczenia nieruchomości od dewastacji wypłacane jest w razie powstania szkody odszkodowanie pokrywające wartość zniszczeń.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów