Zmiany w kodeksie drogowym od 1 czerwca 2021

Zmiany w kodeksie drogowym od 1 czerwca 2021.


1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463). Ustawa ta wprowadza zmiany w kodeksie drogowym, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach oraz ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym. Ustawa wprowadza także obowiązek zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Zmiany dla pieszych

Zgodnie z nowymi regulacjami pieszy znajdujący się na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Pieszy będzie miał pierwszeństwo przed tramwajem tylko w przypadku, kiedy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

Ustawa jednocześnie zobowiązuje kierujących pojazdem do zmniejszenia prędkości i  zachowania szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.

Nowe regulacje nie zwalniają jednak pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności. Ustawa wprowadza zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję wzrokowo - słuchową przez pieszego podczas wchodzenia, przechodzenia przez jezdnię, przejście dla pieszych lub torowisko.

zmiany w kodeksie drogowym

Musisz przeczytać

ac

Ubezpieczenia komunikacyjne-kolejna zmiana

Ubezpieczenia komunikacyjne – zmiana od 17 czerwca 2022 Od 17 czerwca 2022 roku wchodzi w życie zmiana przepisów o mandatach i punktach karnych. Firmy ubezpieczeniowe będą mogły pozyskiwać wgląd w …

0 komentarzy
agencja ubezpieczeniowa gorzów

OC motocykla-ile wynosi kara w 2022 roku?

OC motocykla-ile wynosi kara w 2022 roku?   Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Czyli jej posiadanie jest obligatoryjne nie tylko dla właścicieli samochodów, ale i …

0 komentarzy
opalanie

Czym jest czerniak?

Czym jest czerniak?   Pomimo tego, że moda na opalanie minęła, od lat obserwuje się stały wzrost zachorowania na czerniaka. W ciągu ostatnich 30 lat liczba chorych wzrosła o 300 …

0 komentarzy

Znajdziesz mnie:

Zmiana w limitach prędkości

Kolejną zmianą w kodeksie drogowym jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h. Dotychczas w godzinach od 23 wieczorem do 5  rano dopuszczalna prędkość na takim obszarze wynosiła 60 km/h. Wyłączona jest  z tego strefę zamieszkania, gdzie dopuszczalna prędkość się nie zmienia i nadal wynosi 20 km/h

zmiany w kodeksie drogowym

Minimalny odstęp między pojazdami

Ustawa wprowadza także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości między pojazdami. Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować odstęp od poprzedzającego go pojazdu, który znajduje się na tym samym pasie ruchu.

Odstęp ten wyrażony w metrach powinien być nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 120 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 60 m.

Ważne!
Powyższego obowiązku nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Pamiętaj!

Nieznajomość zmian przepisów kodeksu drogowego nie chroni Cię przed otrzymaniem mandatu!

zmiany w kodeksie drogowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.