6 mitów o NNW dziecka

6 mitów o  ubezpieczeniu szkolnym-NNW dziecka


Bezpieczeństwo dziecka dla każdego rodzica to kwestia najważniejsza, która powraca corocznie na początku nowego roku szkolnego. Na pierwszym zebraniu rodzice zwykle otrzymują informację jaka kwotę należy zapłacić za tzw.ubezpieczenie szkolne dziecka. Ale czy opłata ubezpieczenia w szkole jest obowiązkowa? Czy rodzic lub prawny opiekun dziecka ma prawo odmówić opłaty za takie ubezpieczenia?

Wokół ubezpieczenia szkolnego narosło wiele mitów,które postaram się rozwiać w ty artykule. Przede wszystkim tzw. ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie NNW– następstw nieszczęśliwych wypadków,którego zadaniem jest wsparcie w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia.

 

Mit 1 Ubezpieczenie NNW dziecka oferowane w szkole jest obowiązkowe

Polisy grupowe oferowane zwykle na początku roku szkolnego w szkole nie są obowiązkowe. Dlatego możesz sam podjąć decyzję o ubezpieczeniu swoich dzieci. Nie musisz  więc kupować grupowego ubezpieczenia dziecka w szkole czy przedszkolu. Pamiętaj, że kupując  polisę grupową nie masz zwykle wpływu na wybór ubezpieczyciela i zakres ubezpieczenia. A to ma znaczący wpływ na sumę ubezpieczenia Twojego dziecka. Sumy na które ubezpieczone jest dziecko w szkole są zazwyczaj bardzo niskie. Często nie znasz także zakresu ubezpieczenia swojego dziecka. Efektem jest to ,że ubezpieczenie to nie spełnia swojej roli np.w jego zakresie nie ma sportów uprawianych wyczynowo. W rezultacie niskie sumy ubezpieczenia powodują,że wypłacone odszkodowanie często nie pokrywa nawet jednej wizyty u specjalisty.

Mit 2 Ubezpieczenie pokrywa wszystkie wydatki związane z wypadkiem

Wypłacone odszkodowanie jest zależne od sumy ubezpieczenia na jaką dziecko zostało ubezpieczone oraz od uszczerbku na zdrowiu jakiego doznało. Np. jeżeli suma ubezpieczenia to 10 tysięcy złotych to za 1% uszczerbku na zdrowiu wypłacone zostanie jedynie 100 zł.  Przy niskich składkach za ubezpieczenie, a tym samym niskiej sumie ubezpieczenia wypłacone odszkodowanie jest bardzo niewielkie i nie stanowi znaczącego wsparcia w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Dlatego  warto szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy i np.  podnieść sumę lub rozszerzyć ubezpieczenie o świadczenia rehabilitacyjne.

 

Mit 3 Ubezpieczenie NNW szkolne działa tylko podczas pobytu w szkole

Standardowo ubezpieczenie szkolne obejmuje ochroną uczniów  w szkole , ale także w drodze do i ze szkoły. Większość towarzystw ubezpieczeniowych  oferuje ubezpieczenie , którego ochrona jest rozszerzona o okres wakacji, ferii,przerw świątecznych czy wyjazdów na wycieczki szkolne . Pamiętaj jednak, aby  przed podpisaniem umowy  zawsze sprawdzić zakres ubezpieczenia. Niektóre firmy oferują wyłącznie ubezpieczenie w trakcie zajęć szkolnych, a niektóre jak np. PZU chronią Twoje dziecko także podczas praktyk szkolnych czy wyjazdów zagranicznych.

Mit 4 Wszystkie ubezpieczenia NNW mają ten sam zakres

Ubezpieczenie NNW należy zawsze wybierać kierując się potrzebami naszego dziecka . Często zdarza się, że zakres podstawowy (najtańszy) nie obejmuje np. wypadków powstałych podczas uprawiania sportu wyczynowo lub świadczeń rehabilitacyjnych . Ochrona ubezpieczeniowa może być również rozszerzona o pobyt dziecka w szpitalu lub nagłe zachorowanie.Taką ochronę trzeba więc dokupić dodatkowo. Należy również pamiętać o wyłączeniach , czyli sytuacjach w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

 

Mit 5 Ubezpieczenie NNW dziecka jest tylko dla niepełnoletnich

Ochroną następstw nieszczęśliwych wypadków mogą być objęte wszystkie osoby, które się uczą. Z polisy NNW mogą również skorzystać studenci, uczniowie szkół zaocznych i wieczorowych.

Mit 6 Odszkodowanie przysługuje w przypadku każdego zachorowania

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie, które obejmuje swoją ochroną przede wszystkim skutki nieszczęśliwych wypadków. Nie dotyczy więc chorób, które wystąpią u dziecka nie na skutek nieszczęśliwego wypadku. Jednak niektóre firmy dopuszczają wyjątki  i część chorób jest objęta ochroną np. w postaci jednorazowych świadczeń .

 


Warning: Undefined array key "title" in /home/users/plus1/public_html/_2025/gorzowubezpieczenia.pl/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/includes/deprecated/class-su-widget.php on line 26

Warning: Undefined array key "content" in /home/users/plus1/public_html/_2025/gorzowubezpieczenia.pl/wp-content/plugins/shortcodes-ultimate/includes/deprecated/class-su-widget.php on line 27

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *