PPK – wdrożenie przesunięte o pół roku

PPK to powszechny program systematycznego oszczędzania, którego celem jest wspieranie przyszłych emerytur Polaków. Program ten ma zachęcić Polaków do systematycznego oszczędzania, tak, aby zgromadzone środki były wpłacone po osiągnięciu 60 roku życia.

Oszczędności, które będziesz gromadzić w ramach PPK będą pochodziły z trzech źródeł:
1. składki pracownikaubezpieczenie firmy gorzów
2. składki ze strony pracodawcy
3. dopłaty ze strony państwa

Do zawarcia umowy z instytucją zarządzająca PPK jest zobowiązany pracodawca  w imieniu i na rzecz swoich pracowników. Uczestnikiem Pracowniczego Planu Kapitałowego może stać się każda zatrudniona osoba, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym ( również osoby zatrudnione na umowę zlecenie ) za które składki są opłacane do ZUS. Jeżeli jednak podlegasz tylko dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnym lub rentownym nie spełniasz warunków osoby zatrudnionej wg art. 18 ustawy o PPK – nie możesz wtedy przystąpić do Pracowniczego Planu Kapitałowego.
Środki, które gromadzisz w ramach uczestnictwa w PPK są Twoją prywatną własnością     i podlegają dziedziczeniu. Ważne jest to, że w trakcie trwania uczestnictwa w programie możesz wycofać wszystkie zgromadzone środki przed osiągnięciem 60 roku życia. Utracisz jednak wtedy dopłaty uzyskane od Skarbu Państwa oraz część wpłat od pracodawcy. Dodatkowo od wpłat, które sam zgromadziłeś zostanie naliczony podatek od osób fizycznych.

Po osiągnięciu 60 roku życia wypłata środków zgromadzonych na swoim koncie może nastąpić w wysokości:
– 25 % jednorazowo lub w ratach na wniosek uczestnika
– 75 % w co najmniej 120 ratach .
Raz w życiu będziesz mógł wypłacić do 100 %  zgromadzonych środków  w postaci pożyczki np. w celu wykorzystania jako wkład na kredyt na zakup nieruchomości. Dodatkowo w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK , jego współmałżonka lub dziecka możesz wypłacić 25 % środków. Wypłata taka nie podlega zwrotowi.

Wpłaty na PPK będą dokonywane przez:
1. pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, dodatkowo możesz wpłacić do 2 % wynagrodzenia brutto
2. pracodawcę – w wysokości 1,5 % wynagrodzenia pracownika brutto, dodatkowo pracodawca może wpłacać do 2,5 % wynagrodzenia brutto
3. Skarb Państwa – jednorazowa wpłata przy przystąpieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych wynosi 250 zł. Plus dopłaty roczne w wysokości 240 zł.
Nadzór nad środkami gromadzonymi w Pracowniczych Planach Kapitałowych będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego oraz ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy i Polski Fundusz Rozwoju.

Obowiązkiem pracodawcy jest zaplanowanie dodatkowych środków w budżecie na wypłaty podstawowe oraz dodatkowe oraz wybranie instytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK w danym zakładzie pracy. Wybór takiej instytucji musi być skonsultowany ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi. Terminy wprowadzenia przez pracodawcę PPK w danej firmie określa harmonogram. Ze względu na pandemię koronawirusa harmonogram ten uległ zmianie.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r.  dla firmy zatrudniającej między 50 a 249 osób termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK upływa 27 października 2020 roku, a termin zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych –  zapisania pracowników do PPK – 10 listopada 2020 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *