Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)to forma działalności ubezpieczeniowej prowadzona na polskim rynku przez małe podmioty. Tego typu działalność ubezpieczeniowa obecna jest na polskim rynku od 1992 roku pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Firma oferuje ubezpieczenia niszowe lub na określonym terenie Polski.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych działa na zasadzie non profit, co oznacza, że nie kieruje się osiągnięciem zysku. Ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, stąd właśnie wzięła się ta nazwa.


Powiązane hasła

 

 


ubezpieczenie firmy gorzów